Home E-mail - nezapomeň zaměnit slovo zavináč za znak

Registrace čtenářů

Postup registrace

Pro registraci na Inlajn.Cz je třeba vyplnit všechna povinná pole označená červeným podkladem. Další informace jsou užitečné a mohou být využity někdy v budoucnu, třeba při řazení na závodech a podobně.

U každé položky je zatrhávací čtvereček (check box), který když označíte, může být tato informace o vás veřejně viditelná. Označení se zvýrazní červeným rámečkem.

Po vyplnění formuláře a kliknutí na tlačítko registrovat dostanete e-mail, který bude obsahovat odkaz, kterým registraci dokončíte. Důvodem je ochrana Vašeho e-mailu před zneužitím někým jiným. Kontroluje se tak, zda máte registrovanou e-mailovou adresu pod kontrolou. Pokud ano, tak víte, že má tento e-mail přijít. Pokud ne, tak někdo zneužil váš e-mail a na nic klikat nebudete a registrace se neprovede.

Registrační formulář

Muž: Žena:
Jméno:
Příjmení:
Přezdívka:
E-mail:
Heslo:
Takto označená pole:
Muž: Žena:
Narozen(a) Den: Měsíc: Rok:
Ulice: č. p.:
Město: PSČ:
Stát:
Telefon:
Souhlas: Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Další zajímavé informace
Team:
Brusle:
Nejlepší výsledek:
Motto:
Něco o mě:
Fotografie:
Pravidla registrace

Osobní údaje obsažené v této přihlášce budou zpracovávány čistě pro potřeby pořadatele, a to pouze jeho členy, zaměstnanci nebo jeho smluvními partnery, a nebudou zpřístupněny jakékoli další osobě. Právo účastníka přístupu k údajům o své osobě je zaručeno. V případě, že pořadatel poruší své povinnosti správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., mám právo požadovat na pořadateli vysvětlení a požadovat, aby vzniklý protiprávní stav byl odstraněn.
Vyplněním této přihlášky uděluji pořadateli souhlas ke zpracovávání osobních údajů v tomto formuláři obsažených včetně elektronických kontaktů pro elektronickou poštu (e-mail, SMS, MMS apod.). Údaje budou zpracovávány a používány za účelem vytvoření databáze uživatelů serveru Inlajn.Cz, za účelem sdělování informací týkajících se organizace závodů a za účelem možného zasílání obchodních sdělení či propagačních materiálů pořadatele a/nebo jeho obchodních partnerů v databázi zařazeným osobám. Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou s tím, že jsem oprávněn(a) jej kdykoli odvolat, a to písemným prohlášením, doručeným na adresu pořadatele. Pořadatel zaručuje, že souhlas s využitím elektronických kontaktů elektronické pošty za účelem zasílání obchodních sdělení budu mít možnost zdarma kdykoli odvolat způsobem, popsaným v každé jednotlivé zprávě, která bude pořadatelem jakožto obchodní sdělení zaslána.

Pořadatelem se rozumí: Inlajn.Cz - občanské sdružení, Svatoplukova 650, 460 01, Liberec 4; IČO: 270 09 165

Souhlasím s výše uvedenými podmínkami.