Home E-mail - nezapomeň zaměnit slovo zavináč za znak

Bruslení po silnici vlevo nebo v pravo?

1. 9. 2010 St 22.45 [Fitness, Poradna]tisk

obrazekNový ministr dopravy Vít Bárta se nechal slyšet: „Nový status pro bruslaře je pro nás stejně jako další věci v oblasti pravidel silničního provozu naprosto klíčové téma. Nyní vzniká meziresortní komise, která se návrhem novely zákona bude zabývat,“ v článku MF DNES 9. 7. 2010.
Nabízí se proto otázka: Je bruslař chodec nebo cyklista? a tato vskutku hamletovská otázka se vyrojila v letošním roce s celkem velkou intenzitou a pravděpodobně zasluhuje trochu větší prostor. Odpověď je celkem jednoduchá, má v sobě ale skryto několik úskalí. Bruslař je podle zákona o silničním provozu č.361/2000 Sb. chodec. Úskalí se skrývají v tom, že na některých stezkách chodcem přestává být.

Zákon hovoří jasně

Zákon 361 / 2000 Sb. se s definicí bruslaře vypořádává celkem jasně a v odstavci j) §2 říká: „chodec je i osoba, která tlačí nebo táhne sáňky, dětský kočárek, vozík pro invalidy nebo ruční vozík o celkové šířce nepřevyšující 600 mm, pohybuje se na lyžích nebo kolečkových bruslích anebo pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy, vede jízdní kolo, motocykl o objemu válců do 50 cm3, psa a podobně“ ho ustanovuje chodcem. Pravidla chování chodců jsou pak celkem jasná a přesně je popisuje Oddíl 5 zákona 361 / 2000 Sb. Vyplývá z toho i povinnost pohybovat se po chodníku a tam, kde chodník není nebo není použitelný, pohybovat se po levé krajnici nebo co nejblíže levému okraji vozovky.
Tak a jsme u prvního kontroverzního bodu jestli je bezpečnější jezdit vlevo nebo vpravo. Diskuze na toto téma bude jistě bouřlivá a můj osobní názor si přečtěte níže v seznamu kontroverzních bodů :-)

Situace se zamotává

V okamžiku, kdy se do případu vloží dopravní značky označující cyklostezky začne se všechno trošku víc komplikovat. Dopravní značky, které se týkají bruslařů jsou v podstatě jen 4. Jsou to tyto:

obrazek C07a Stezka pro chodce obrazek C08a Stezka pro cyklisty obrazek C09a Stezka pro chodce a cyklisty obrazek C10a Stezka pro chodce a cyklisty

Stezka pro chodce

obrazekNa stezce pro chodce, stejně jako na chodníku, se bruslař pohybovat může (protože je chodec) a musí si počínat tak, aby neohrozil ostatní chodce. Tady jednoznačně vstupuje do hry princip slušnosti a ohleduplnosti. Bruslař je většinou nejen rychlejší, ale i vyšší (až o 15 cm, podle velikosti koleček a výšky rámu) a tím výrazně nebezpečnější než ostatní chodci a musí proto dbát při pohybu mezi normálními chodci maximální opatrnosti.
Z praktického hlediska to znamená jezdit s očima na stopkách, nepoužívat v uších přehrávač a s ostatními chodci komunikovat. Málokdo si uvědomuje, že brusle nejsou slyšet a tak je potřeba pomalejší chodce přede mnou upozornit, že jsem za nimi a kudy pojedu.
Bruslař se stejně jako chodci pohybuje vpravo. Stezka pro chodce je asi jediným místem, kde mohou jet bruslaři vedle sebe, protože to mohou dělat i chodci.

Stezka pro cyklisty

obrazekTato značka říká, že po stezce se mohou pohybovat pouze cyklisté. Chodci tam být něsmějí. Zdálo by se, že bruslaři tedy mají smůlu, ale není to tak. Podle odstavce 7 § 57 zákona 361 :„Jízdní pruh pro cyklisty nebo stezku pro cyklisty může užít i osoba pohybující se na lyžích nebo kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení. Přitom je tato osoba povinna řídit se pravidly podle odstavců 3, 5 a 6 a světelnými signály podle § 73.“ může tedy bruslař cyklostezku používat a podle zmíněných odstavců 3, 5 a 6 se tu bude chovat jako by byl cyklistou. Podstatný je odstavec 3, který říká, že cyklisté musí jet za sebou a proto i bruslaři na stezce pro cyklisty musí jet za sebou. Současně s tím si musí brusalři počínat tak, aby neohrozil ostatní účastníky provozu na stezce pro cyklisty.
Z praktického hlediska to opět znamená jezdit s očima na stopkách, nepoužívat v uších přehrávač a dávat bedlivý pozor na to, co se děje přede mnou i za mnou. Brusle ani kolo nejsou slyšet a proto je potřeba mít o situaci neustálý přehled.
Stejně jako na stezce pro chodce, jezdí bruslař vpravo.

Stezka pro chodce a cyklisty

obrazekTato značka se vyskytuje ve dvou variantách. Varianta C 10 určuje kterým pruhem se mají pohybovat cyklisté a kterým chodci. Varianta C 9 pak říká, že stezka je společná pro chodce i cyklisty. Při pohybu na této stezce se nesmějí chodci a cyklisté vzájemně ohrozit. Podle výše zmíněného odstavce 7 § 57 zákona 361 může bruslař užít pruhu určeného pro cyklisty. Musí se chovat tak, aby neohrozil ostatní účastníky provozu a musí jet za sebou.
Z praktického hlediska to znamená jezdit opět s očima na stopkách, nepoužívat v uších přehrávač a dávat bedlivý pozor na to, co se děje přede mnou i za mnou. Brusle ani kolo nejsou slyšet a proto je potřeba mít o situaci neustálý přehled. Vím, stále se opakuji, ale myslím, že je to důležité zopakovat ještě několikrát :-)

Kontroverzní body

Zabýval jsem se studiem problematiky bruslařů na silnici docela dlouho a z počátečního pocitu, že je v tom chaos jsem dospěl k názoru, že to vlastně je vymyšlené docela dobře. Problémem spíše je fakt, že neexistuje dostatečná osvěta, co je vlastně správně.
Nicméně jsem narazil na několik bodů, které by stály za úpravu, či vyjasnění.

Jízda vlevo nebo v pravo

V zákoně je řečeno jasně, že bruslař se má pohybovat na silnici, kde není chodník, stejně jako chodec, tedy vlevo. Mezi bruslaři existují dva názorové proudy, kdy každý obhajuje svou stranu silnice. Já osobně se domnívám, že pravá strana je bezpečnější, především kvůli rychlosti, jako se bruslař pohybuje. Běžně se pohybujeme rychlostí kolem 20 km/h a tak srážka s protijedoucím vozidlem (při jízdě vlevo) v obci vychází na cca 70 km/h a to už se podle statistik prý nedá moc přežít. Mimo obec je to pak ještě horší.
Nicméně ještě více si myslím, že bruslaři na silnici nepatří vůbec. To, že se na nich objevují je bohužel způsobeno malým množstvím bezpečných stezek pro cyklisty, které by splňovaly parametry pro bezpečné provozování inline bruslení.

Šedá zóna

Vkrádá se ovšem otázka, jak naložit s jízdou na cestách typu Nová pec – Stožec či Modřanská Cyklostezka. Protože tyhle asfaltky nejsou označené žádnou ze značek C 7 – C 10, tak při přesném výkladu zákona by bruslaři a chodci měli jezdit (chodit) vlevo a cyklisté vpravo. Realita je taková, že bruslaři jaksi instinktivně přešli doprava. Podle mého názoru tomu nic nebrání a zákonu by se dalo celkem snadno vyhovět tak, že pomocí značky C 14 – Jiný příkaz s textem „Inlajn bruslaři, jezdi vpravo.“ a řidiči (tedy i cyklisté) se upozorní značkou A 22 – Jiné nebezpečí s dodatkovou tabulkou: „Inlajn bruslaři vpravo“. Případně by bylo možné vytvořit obdobnou značku jako A 19 – Cyklisté, která by upozorňovala na výskyt inlajnistů.

Přilba

Bez ohledu na to, co píše zákon by přilba měla být samozřejmostí. Nebál bych se označit ji za povinnou a to nejen u bruslařů mladších 18-ti let. Pády na bruslích velmi často končí úrazem hlavy a odpor slovy: „Já jezdím opatrně…“ taky neobstojí. Vědí ti okolo, že já jezdím opatrně?

Debilizátor, pardon přehrávač

Radši si pusťte hudbu v autě nebo doma. Na bruslích to způsobuje jediné: nevnímáte, co se kolem vás děje a průšvih je velice blízko.

Co s tím dál?

Inlajn.Cz jako občanské sdružení má ve svých stanovách rozvoj inline bruslení v ČR a zvyšování bezpečnosti a kvalitu inline bruslení. Toto poslání chceme naplňovat i nadále a proto jsme se rozhodli aktivně přispět svým dílem. Stali jsme se partnery Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy, kde můžeme aktivně prosazovat principy bezpečného budování cyklostezek s ohledem na potřeby provozování inline bruslení. Připravujeme koncepci, jak do tohoto projektu aktivně zapojit bruslařskou veřejnost a proto budeme rádi, když se k nám přidáte do skupiny Inline bezpečně na Facebooku, abyste mohli být informováni o aktuálním dění a přispívat svými podnětnými návrhy.

Dopravní značky na stezkách

obrazek C07a Stezka pro chodce obrazek C08a Stezka pro cyklisty obrazek C09a Stezka pro chodce a cyklisty obrazek C10a Stezka pro chodce a cyklisty
obrazek C14a – jiný příkaz třeba s textem:„Bruslaři, jezděte vpravo“
Sdílejte článek kliknutím na ikonku oblíbené sociální sítě

24 komentářů | 14104 přečtení

Diskuse

Komentáře k textu

Rss komentářů tohoto textu - Formulář pro nový komentář

Přidal(a): Petr Šohaj 2. 9. 2010 t 10.19 Ahoj Víťo, ahoj INLAJNisti,
[1] : : : reaguj :

musím vás pochválit za super článek, který jsem si moc rád přečetl. Jste asi jediný in-line server, který se rozvoji bruslení takto věnuje a já vám moc fandím. Nevím, jestli tady diskuze bude nějak bouřlivá, mně se zdá, že vaše osvěta je dokonalá. Nejvíc se mi líbí ten „princip slušnosti a ohleduplnosti“, který zmiňujete, a kterým já se myslím na komunikacích už pár desetiletí pohybuji, ať už pěšky, na kole, na bruslích nebo v autě. A na kole nebo na bruslích, to můžete omílat stále, tím se nic nezkazí, a na to by snad měla být i samostatná značka, bez sluchátek a s přilbou! Mě se pořád někdo ptá, kam já chodím bruslit. U nás v Jičíně na bruslení bohužel nic není. Tak trénuji po okolí na pár okreskách s malým provozem a snažím se být ohleduplný…;-), samozřejmě vpravo, i když tam podle zákona nemám co dělat. Už kdysi jste tu o bruslařské legislativě něco psali, a mám pocit, že ve Švýcarsku to bylo tak, že právě na silnicích nižších tříd je tam dovoleno bruslařům se pohybovat stejně jako cyklistům. Což by podle mě nebylo špatné a mně například by to legalizovalo moje tréninky :-D Tak ještě jednou díky, držím palce a zdravím všechny, Petr.

Přidal(a): karlos 2. 9. 2010 t 21.37 na silnici v pravo
[2] : : : reaguj :

Jezdím převážně po okresních silnicích s řídkým provozem a zásadně v pravo.Místní městská i státní policie mi to toleruje.Používám helmu a rozhodně nemám sluchátka.Při troše slušnosti ze strany bruslaře i řidiče se takto dá jezdit,ale raději bych jezdil po kvalitních cyklostezkách.Vysledoval jsem,že nejméně ohleduplní jsou muži-řidiči do cca 25 let :-x a naopak nejopatrnější jsou ženy-řidičky. 8-O

Přidal(a): Hans 2. 9. 2010 t 22.05 V pravo!
[3] : : : reaguj :

Taky jezdím jen v pravo!V levo je nesmysl už jen proto,že se pletete, cítím se daleko ohrožený a to nemluvím o setkání s proti jedoucím cyklistou!Za pravou stranu mě chválili i policisti protože jsem na stejné úrovni rychlostí,pohybem a záběrem jako cyklista! :-)

Přidal(a): Josef 3. 9. 2010 P 23.20 vpravo ?
[4] : : : reaguj :

Skvělý a především přesný článek. Argumenty pro jizdu vpravo jsou silné, jezdím tak také, ale obávám se, jak může vypadat případná změna předpisů. Např. v hustším provozu nemá řidič auta čas studovat, co má ten který chodec na nohách, ani to nemusí vidět. Jsou i velké rozdíly mezi jednotlivými bruslaři – hlavně v umění brzdit, což je v běžném provozu podstatné. Např. v Německu aktualizovali pravidla v tomto směru asi před rokem, viz. diskuze na tomto WEBu http://inlajn.cz/…t-nic-neresi#…, vpravo ano, ale jen za určitých okolností.

Přidal(a): Jirka 7. 9. 2010 t 21.18 Velmi záslužné
[5] : : : reaguj :

Článek a partnerství s Národní strategií cykl. dopravy velmi oceňuji. S ohledem na bezpečnost souhlasím s názorem přilbu všichni a přehrávače raději ne. Nadešel čas, kdy by se měly objevit značky přímo pro bruslaře, které by regulovaly, upozorňovaly a přikazovaly jak se chovat, aby soužití bruslařů s chodci, cyklisty a automobilisty (ať už vlevo nebo vpravo, hlavně ať je to jasně stanovené a všem známé) probíhalo bezbolestně. Pokyn pro bruslaře skrytý na značce v symbolu chodce či cyklisty není všem srozumitelný. Mám samozřejmě na mysli více možností pro bruslaře a ne značku zákaz bruslení…

Přidal(a): mig 18. 9. 2010 So 08.21
[6] : : : reaguj :

Vadí mi, že nemohu legálně na vozovku ve městě, kde sice chodník je, ale není pro bruslení použitelný. Projezdil jsem Londýn křížem krážem a britská policie si mne ani nevšimla! Tam platí trochu jiný systém – ať si každý dělá co chce, pokud tím neohrožuje okolí – a bruslař na vozovce ohrožuje především sebe. Naopak v ČR máme poněkud přeznačkováno a potřebujeme na každý prd zvláštní předpis. Byl bych tedy alespoň pro to, aby se legálně ošetřilo, že by se mohli bruslaři pohybovat přiměřenou rychlostí po chodníku, ale i po vozovce vpravo.

Přidal(a): Balud 20. 9. 2010 Po 09.01
[7] : : : reaguj : web

[6] mig: No, trochu se pleteš. Ty na ulici v místě, kde chodník není sjízdný můžeš. Musíš ale jet po levém okraji nebo levé krajnici.
Současně platí i to, že se můžeš pohybovat zcela legálně po jakémkoliv chodníku, ale musíš si počínat tak, abys neohrozil nebo neomezil ostatní účastníky silničního provozu.

Přidal(a): Petr Šohaj 21. 9. 2010 t 10.06
[8] : : : reaguj :

Jo, takže je to u nás vlastně jako by v pořádku, až na tu levou či pravou stranu na silnici, jak napovídá titulek tohoto článku… :-)Tak já vždycky hlasuji DOPRAVA…:-)

Přidal(a): T.O.M. 2. 2. 2011 St 18.44
[9] : : : reaguj :

Zásadně vpravo, vybaven a dodržuji stejné předpisy jako cyklista, protože:

  1. jel jsem vlevo, proti mně auto, současně se mnou poprvé auto, podruhé autobus – protijedoucí auto se vyhlo ke krajnici, já do pole… …od té doby jezdím vpravo, bezpečně minu protijedoucí auto, vozidla jedoucí za mnou přibrzdí a bezpečně předjedou, samozřejmě v rámci možností umožním (minimálně se přestanu odrážet) zatím bez sebemenších konfliktů
  2. jedu vlevo, vedle mne vpravo zhruba stejně rychle kolo ( neznáme se, nejedeme spolu, pouze to tak vyšlo ), pro veškerá vozidla neřešitelný problém – bezpečně, od té doby, co jezdím vpravo, jedeme za sebou, případně se bezpečně ve vhodném místě předjedeme
  3. jedu vlevo, protijedoucí cyklista – správně bych měl pokračovat rovně v chůzi-jízdě, 90 cyklistů ze 100 mě ovšem nebere jako chodce, takže se tlačí ke krajnici a ještě se verbálně projevují – neznám od doby, co jezdím vpravo
  4. za snížené viditelnosti mám vzadu za páskem červenou spec. blikačku, vepředu bílou spec. blikačku ( obě dosvit cca 1600 m , „bludičky“ ani náhodou), reflexní pásky a přilba, zásadně vpravo, řidiči zpozorní a zpomalí, bezpečně předjedou…
  5. po těchto zkušenostech jezdím zdravý a bezpečně zásadně vpravo, i když porušuji zákon ( mimochodem jsem párkrát potkal policii při silničních kontrolách – bez problému ) – když jsem jezdil vlevo dle zákona, šlo o zdraví – ještě pozn., všechny komunikace bez chodníků
Přidal(a): speedy 8. 2. 2011 t 16.14
[10] : : : reaguj :

Jezdím často ale snažím se pořád myslet hlavou. Jezdím vždy vpravo a zásadně s přilbou. Po silnici je to ideální v duálu s cyklistou. Nikdo na mě netroubí a nenajíždí do mě, protože jsem jako cyklista. Z kopce mi pak cyklo ušetří brždění. Pokud trénuju sám tak si nějaký cyklo dojedu. Na otázku jestli se za něj můžu pověsit se chytne skoro každej. S úsměvem dodá.." samozřejmě.." a okamžitě zrychlí. No a je tu zdarma trénink úniku :-D Po pár kilometrech se ohlídne, kde sem.. ten výraz tváře znáte ne? Většinou pak dáme řeč a je to v klidu. Ale všechno musí být pořád pod kontrolou. Při tom všem sledovat písek na krajnici, vidět včas kamení a díry, slyšet včas auto za mnou (přestat bruslit)- nechápu jak někdo může uvažovat o sluchátkách. Už jsem párkrát potkal, co-by řidič auta, bruslaře jedoucího dle předpisů vlevo. Je to vážně nedobrý pocit.

Přidal(a): Verča 6. 3. 2012 t 19.47
[11] : : : reaguj :

Problém však nastane, když se chodník nedá použít a ty chtě nechtě na silnici musíš. To pak radši jezdím v pravo, připadá mi to bezpečnější…

Přidal(a): Evulenka 8. 5. 2012 t 19.39
[12] : : : reaguj :

Jezdím denně a v podle předpisů-v levo. Vypadám jak exot, protože se prodírám bruslaři co jedou proti mně. Řidiči na mě hledí, že nevím, kde jezdit…tak mi vysvětlite, kdo má pravdu . Připadám si jako v tom ftipu „Zelená vlna? Jedu po dálnici a všehcny auta jedou v protisměru ! 8-O " Druhý telefonát " pozor, pozor, nějaký magor najel na dálnici do protisměru a jede tam jak blázen“.

Přidal(a): Květuš 16. 5. 2012 St 20.43
[13] : : : reaguj :

Také jezdím a teď jsem zkoušela jezdit jak se má v levo,ale je to opravdu o život hlavně v zatáčkách.Je pravda že řidiči čekají bruslaře v pravo byla jsem jak ekzot.Akorát nevím jak to je když je vás víc(skupina) třeba 5 brus.jestli musejí také jezdit v levo??A jak to bude při nehodě když pojedeš v pravo tím vlastně porušuješ předpisy tak by byla vina na bruslaři nejspiš?.

Přidal(a): Berka 1. 6. 2012 P 18.27 dotaz
[14] : : : reaguj :

setkal se již někdo z vás se značením in-line stezek? ať už vodorovným nebo svislým, a jak vypadalo? děkuji za reakci 8-O

Přidal(a): josef 2. 6. 2012 So 22.42 inline značky
[15] : : : reaguj :

Spec. značení pro bruslaře jsem viděl myslím u Bodamského jezera ve Švýcarsku. V Německu by měla existovat značka něco jako „Skate free“, měla by se použít na silnici, kde pak mohou (musí) bruslaři jezdit vpravo jako cyklisté (psalo se o tom v jedné diskuzi, Němci mají na NETu zveřejněma pravidla pro bruslení http://www.mil.brandenburg.de/….c.159581.de). V praxi to tak funguje na Flaemming skate, pokud se někde jede po silnici. Ale v terénu jsem tu značku viděl na Odra-Nisa-inline uprostřed lesa, někde nad Bad Muskau (!?). U nás je pěkná botička s kolečky na značkách podél asfaltových lesních silniček v Mimoňských lesích. Je to zřejmě práce Vojenských lesů. Sice je tam ta brusle zatím „enable“, ale je tam ! No ale bruslení je tam i tak skvělý (na naše poměry). Fotku bych možná někde vyštrachal.

Přidal(a): josef 2. 6. 2012 So 22.54 jo, u Bodamskýho jezera
[16] : : : reaguj :

měli místama i extra pruhy pro bruslaře, myslím vodorovně i svisle cedulema označený. Ale při průjezdu městem prostě u každý křižovatky malý cedulky pro inlinisty, kudy projet. Nevím, zda šlo u oficiální dopravní značky, spíše to odhaduju na aktivitu místního magistrátu.

Přidal(a): Ruda 2. 4. 2013 t 14.56 nejasno mezi lidma
[17] : : : reaguj :

Je problém, že každý se chová jinak a málokdo má jasno v tom jak to má být.Ono pokud se stane bruslaři, který jel tak jak by měl, že ho nějakej hulvát v autě málem přejede a ještě mu nadává, tak on se podle toho příště zařídí a bude to dělat jinak.Já bruslařům nezazlívám, když jezdí vpravo, podle mě je to fakt lepší. Ale někteří si díky tomu myslí, že mají práva jako cyklista, což nemají a nikdo taky neví jak se má zachovat když přijde křižovatka, překážka apod.Už se mi stalo, že mi v autě vjel do cesty bruslař, očekávaje, že mu dám přednost zprava. Taky na denním pořádku potkávám na cyklostezkách(a bohužel i jinde) jak bruslaři jezdí vedle sebe a ještě se drží za ruce apod. Na cyklostezkách je taky problém, tam se bruslaři jednoznačně cítí na stejné rovině jako cyklista, přestože jsou chodci a měli by mu dávat přednost.Ohleduplnost je dobrá věc, mnoha lidem bohužel chybí.Já se snažím být tolerantní, ale myslím, že v některých situacích se fakt nutné mít jasně daná práva a povinosti a podle toho jednat.A to právě chybí.

Přidal(a): Iva 25. 4. 2013 t 16.51 Přednost cyklistů před bruslaři?
[18] : : : reaguj :

[17] Ruda:ahoj, v tom tedy s Tebou nemohu souhlasit. Cyklista má velké možnosti zastavení a snadnějšího manévrování, takže si myslím že by měl bruslaři dávat přednost a také trochu přemýšlet..

Přidal(a): Josef 30. 4. 2013 t 21.49 Jako bruslaři
[19] : : : reaguj :

mě u cyklistů chybí převážně zvonek, aby zacinkali když mě zezadu dojedou. No ale po celodenním sezení u PC to neustálé ohlížení dozadu bezvadně rozhýbá krční páteř.

Přidal(a): Milan Himl 21. 5. 2013 t 12.32 bezpečnost především
[20] : : : reaguj :

Rozhodně je lepší, když na silnici, kde není chodník, jede bruslař u levé krajnice, jako chodec, protože vlastně chodec také je. Když pojedu na bruslích u pravé krajnice a pokud bude na silnici celkem provoz, tak auto, které se ke mě blíží zezadu ani neslyším a to i když nějaký MP3 v uších nemám ( tuhle věc na bruslích nepoužívám ), natož abych to auto viděl. Pokud ale jedu u levé krajnice, auto které se ke mě blíží vidím velice jasně a dle toho také můžu reagovat. Například přestanu bruslit, stáhnu nohy k sobě, pokud tam není dost místa apod. Také můžu zpomalit, či dokonce zastavit a uhnout. V nejhorším zajedu do trávy u krajnice apod. Pořád je to bezpečnější, než když mi auto např. přejede nohu, protože jsem bruslil, auto za sebou neviděl a on nemohl příliš uhnout, protože v protisměru mu jel např. kamion u střední čáry apod. Bohužel sám vídám jak bruslaři jedou vpravo po silnici třetí třídy. Ona totiž jakoby navazuje na takovou stezku, která myslím není ani označená, že je stezkou a tak si dál bruslaři myslí, že jedou po stezce a přitom jim vůbec nepřipadá divné, že po té jejich tzn. stezce jezdí auta atd. Dokonce mě na této silnici jedna paní upozornila slovy: jezdí se vpravo ! Jo jo, nezná předpisy. viz. http://www.ibesip.cz/…ine-bruslari Můj názor je takový, že když něco nevidím a možná ani neslyším, nemůžu na to včas zareagovat, takže rozhodně po silnici vlevo. 8-)

Přidal(a): Iva 26. 5. 2013 Ne 16.09 Jízda po silnici
[21] : : : reaguj :

Ahoj, chtěla jsem se zeptat jestli je legální jezdit po silnici.Jelikož mám zkušenost,že jsem dneska jela domů z cyklostezky a při tom jak jsem jela domů tak jsem sjížděla ohleduplně malý kopec,vlastně ani se nedá říct že sjela ale sešla opatrně vlevo. A jelo nějaké auto tak jsem úplně zastavila a to auto se taky zastavilo.A Paní co v ním jela tak mi vyhrožovala že pokud si nesundám brusle a nepůjdu pešky domů že na mě zavolá policajty.A to jsem nebyla na žádné stezce ale na cestě kde jedou jen párkrát za den auta.

Přidal(a): HonzaH 27. 5. 2013 Po 15.14
[22] : : : reaguj : web

[21] Iva: Legálnost pohybu na bruslích po silnici je zaručena zákonem: bruslař = chodec.
Pokud by paní zavolala policisty, měla by od nich dostat vysvětlení, že se mýlí.

Přidal(a): yan 27. 4. 2015 Po 14.53
[23] : : : reaguj :

Po silnicích jezdím většinou (90 %) vlevo, nemusím se otáčet a mám přehled. Doprava se přesouvám, když je to bezpečnější (většinou před levotočivou zatáčkou do které nevidím), nebo když jedu se skupinou cyklistů. S autama nemám problém, občas s nějakým cyklistou, který mě odmítá odjet a chce se nacpat „pode mě“ – většinou se jedná o důchodce :-). Když jedu na SKIKE lyžích, je to snažší, dá se většinout pohodlně zastavit, když např. protijedoucí auto zastaví a není pod ním dost místa na objetí. Na kolcích je to horší, tam mám brznou dráhu o dost delší a je potřeba „předvídat“.

Přidal(a): Honza M. 28. 7. 2016 t 16.44 na inlajnech výhradně vpravo
[24] : : : reaguj :

Děsivý zážitek:na silnici Frýdava-Výtoň(jel jsem na kole)proti mně malý kluk na kole, za ním matka na bruslích.V tom nás předjíždělo auto a řidič jentak že to ubrzdil.Matka to vysvětlila, že je chodec a tedy jede vlevo a malé dítě nemůže nechat samotné jet vpravo. Resumé:nevím, kdo přišel na definici, že bruslař je chodec, to je nesmysl.Bruslař má rychlostí 20km/h daleko blíže k cyklistovi než k chodci (pokud není chodcem zrovna Jusasin Bolt).Bruslař by měl zásadně jezdit na silnici vpravo a tak, jako předjíždí motorista ohleduplně cyklistu, tak stejně ohleduplně předjede i inlainistu (a většina motoristů ohleduplná je, to mohu při svém věku 82, když jsem již něco na silnici zažil, plně potvrdit). Doufám, že tvůrci zákona někdy brusle obuli a svezli se na kole, nebo by to měli rychle udělat a netvořit zákony od stolu nebo za volantem.Někdy mi to tak připadá. :-) :-( ;-) :-D

*
  Gravatar povolen.
Komentář *
Kliknutím vložíš:
Vlo� smajla :-) Vlo� smajla :-( Vlo� smajla ;-) Vlo� smajla :-D Vlo� smajla 8-O Vlo� smajla 8-) Vlo� smajla :-? Vlo� smajla :-x Vlo� smajla :-P Vlo� smajla :-|
Příspěvěk je formátován Texy! syntaxí. Není povoleno HTML, odkazy se převádějí automaticky. Pokud se komentář nezobrazí, neprošel bezpečnostní kontrolou a já jej musím schválit přes administraci. Nevkládej jej prosím znovu.