Home E-mail - nezapomeň zaměnit slovo zavináč za znak

Kolečkové bruslení v ČR

28. 7. 2011 t 23.27 [Speed, Fitness]tisk

Po závodech v Opavě se objevilo pod článkem s výsledky celkem hodně názorů, jak pomoci kolečkovému rychlobruslení v rozvoji. Myslím, že rozvoj je potřeba měřit od nějakého stavu a zvolit nějakou míru, která ho dokáže dobře popsat. Zkusím popsat současný stav kolečkového rychlobruslení v ČR. Jde o můj názor a doufám, že mi bude mnoho bruslařů oponovat a diskutovat se mnou. Mohla by se rovinout zajímavá debata na toto téma.

Loni jsem psal o struktuře svazů v ČSTV, jehož členem za kolečkové bruslení je Česká unie kolečkového bruslení – ČUKB, sdružující svazy ČAILH – inline hokej a ČSKB – Český svaz kolečkového bruslení, tj. rychlobruslení. Roller hokej, který je ve stanovách ČUKB také uveden, zřejmě v ČR vůbec neexistuje. Další kolečkové sporty, inline alpine a freestyle v současné době usilovně jednají s ČUKB a ČSKB o přijetí a své uznání v českých podmínkách. Ve FIRS již své zastoupení mají.

Podívejme se na možnosti, jak lze hodnotit sporty mezi sebou. Je třeba zřejmě spojit různé pohledy – počet sportujících, popularita ve světě, počet sportovních akcí v regionu a ve světě, počet českých medailistů na MS a ME, … a další. Počet sportujících lze měřit asi nejjednodušeji, ale ne vždy věrohodně. Popularitu ve světě už trochu hůře, ale například počet národních svazů by tomu mohl odpovídat. Počet sportovních akcí lze měřit celkem dobře, ale už není vždy srovnatelná účast. Tyhle hodnoty jsem nevymyslel sám. Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR podle těchto kritérií každoročně rozděluje Státní podporu sportu v hodnotě několika miliard korun. (Rozdělování těchto financí je na dlouhý článek, který mohu napsat, pokud bude zájem)

Jak si v těchto měřítcích stojí kolečkové rychlobruslení a inline hokej?

Počet národních organizací: Kolečkové bruslení si zde stojí celkem dobře se 119 národními svazy, přesto nepatří do elitní skupiny sportů, které mají více než 150 národních svazů. Tuto skutečnost z pohledu ČR už neovlivníme. ČUKB už je členem FIRS. Bohužel kolečkové bruslení není olympijský sport a proto se mu nedostává větší podpory. Olympijské sporty budu řešit dále.

Úspěšnost sportovců: Získané mezinárodní úspěchy velmi ovlivňují pohled na sportovní odvětví. Tento víkend získal Adam Adlt první evropskou medaili pro kolečkové rychlobruslení. Inline hokejisté získávají medaile na MS pořádané pod FIRS i IIHF. Z pohledu rychlobruslení lze toto ovlivnit jen výchovou mladých sportovců v klubech kvalitními trenéry. Nelze spoléhat, že světoví závodníci vyrostou z kohokoliv v několika klubech, kde je nějaký trenér. Úspěchy na MS a ME jsou klíčové pro získání větší části finančních prostředků z MŠMT.

Počet sportovců: Evidenci sportovců zajišťují v ČR sportovní svazy a sdružení ČSTV. Dotazem v ČSTV jsem získal statistiku sportovců v kolečkovém bruslení. Počet evidovaných kolečkových bruslařů je kolem 5000. Také vám to připadá hodně a kde se tento počet vzal? Vždyť v rychlobruslení se „všichni známe“ a je nás maximálně několik stovek. Odpovědí jsou inline hokejisté. Jejich počty jdou skutečně do několika tisíc, díky dvojí registraci celých ledových oddílů pod inline hokej. V seznamu oddílů registrovaných v ČSTV jsou i oddíly kolečkového rychlobruslení a počet registrovaných bruslařů je kolem 220. (Detailní rozbor je na další článek, který opět napíšu podle vašeho zájmu)

Je 220 registrovaných sportovců hodně nebo málo? Pokud odpovídáte, že to odpovídá skutečnému stavu, tak myslím, že neodpovídá. Protože v seznamu registrovaných oddílů chybí mnoho oddílů, které pravidelně jezdí po závodech. ČSKB se téměř nevěnuje registraci svých sportovců, i když jejich počet ovlivňuje výši dotace ze Státní podpory sportu. Do evidence nespadají jenom aktivní sportovci, ale i rozhodčí, trenéři a vůbec všichni členové oddílů (mohou to být rodiče dětských sportovců, pořadatelé závodů, … ), proto si myslím, že lze správnou evidencí toto číslo znásobit, ale chybí vůle na „vyšších místech“ i mezi bruslaři. Docela zajímavý pohled na počet sportovců dává také neoficiální seznam kolečkových rychlobruslařů vydaný ČSKB, který má pouze 164 jmen ve všech věkových kategoriích.

Kolečkové rychlobruslení na Olympijských hrách. O nových olympijských sportech hlasují národní olympijské výbory. Za ČR hlasuje Český olympijský výbor. Připravuje se opakované hlasování o přijetí kolečkového rychlobruslení na Olympijské hry (informace z FIRS). Zkuste si sami odpovědět, zda byste mezi několika sporty, o kterých se hlasuje zvedli ruku pro kolečkové bruslení, které podle existujících čísel provozuje v ČR 200 sportovců. Takovou podporu sice můžeme po ČOV žádat, ale konkurenty v hlasování budou například squash (1300 hráčů v žebříčku), baseball (61 registrovaných oddílů) a softball (84 oddílů). Jaká je šance, že zástupci ČOV budou hlasovat pro kolečkové rychlobruslení?

Jak pomoci kolečkovému bruslení v rozvoji? Klíčovou úlohu ve všech sportovních odvětvích podle mě mají jednotlivé oddíly. Pořádají závody pro veřejnost a pro blízké oddíly v místě svého působení. Vychovávají mládežnické kategorie sportovců. Věnují se výstavbě a udržbě sportovišť. Další v řadě je sportovní svaz – ČSKB a ČUKB. Mají se starat o maximalizaci finančních prostředků, které lze získat z dotací pro sportovní odvětví, o celkový mediální obraz sportu, o metodiku výchovy mládeže atd. Mají dát klubům pravidla, pod kterými budou fungovat, a dát jim možnost podílet se na této práci, protože jsou její součástí.

Zástupci a členové oddílů (existujících nebo alespoň brzy vzniklých) nechť si sami odpoví na otázky:

  • Vychováváme mládež?
  • Podílíme se nějak na rozvoji sportu kromě své účasti na závodech?
  • Pomohli jsme pořádat závody nebo se jich jen zúčastníme (a kritizujeme, co se nepovedlo)?
  • Pomohli jsme v místě svého působiště zlepšit podmínky pro bruslení nebo si stěžujeme, že nemáme, kde bruslit?
  • Předáváme zkušenosti z bruslení lidem, kteří bruslit začínají ?

Na závěr: Možná nevíte, jak se zakládá oddíl, jak vše správně uchopit po papírové stránce apod. Je to velmi jednoduché:

  1. K založení občanského sdružení jsou potřeba tři osoby starší 18 let, upravit vzor stanov, který lze najít např. na webu ČSTV, poslat na Ministerstvo vnitra a počkat na odpověď. Tím je klub založen.
  2. Přidělení IČO pro ekonomickou činnost zajišťuje statistický úřad a opět jde o jeden dopis. Výhody vlastního účtování jistě každý klub ocení.
  3. Pod jménem klubu už se potom zaregistrujete u regionální pobočky ČSTV a pošlete každý rok seznam členů (získáte tím pár drobných do kasy).
  4. Členem ČSKB se můžete stát tak, že pošlete další dopis na adresu Český svaz kolečkového bruslení, Atletická l00/2, Praha 6 a budete doufat, že dostanete kladné stanovisko k přijetí vašeho klubu za člena.

Budou to teda celkem 4 doporučené dopisy, uděláte tím pro rovozj inline bruslení ale obrovský kus práce.

Pro začátek diskuze v komentářích, prosím zástupce klubů o uvedení jména oddílu, zda jste registrované o. s., kolik máte členů, zda jste podali žádost o členství v ČSKB a ČSTV a přidejte i další své názory a komentáře. Samozřejme i nesdružení bruslaři se mohou vyjádřit.

Diskuzi budeme tentokrát moderovat a prosíme o uvedení plného jména. Anonymní, vulgární a příspěvky „mimo mísu“ budeme mazat.

Sdílejte článek kliknutím na ikonku oblíbené sociální sítě

5 komentářů | 2218 přečtení

Diskuse

Komentáře k textu

Rss komentářů tohoto textu - Formulář pro nový komentář

Přidal(a): Libor 29. 7. 2011 P 11.18 Informace o klubech
[1] : : : reaguj :

Ahoj. Díky, Honzo, za další vysvětlující článkek. Takových asi ještě dlouho nebude dost.

Ač pár let bruslím, tak stejně mám v těch svazech slušně řečeno nepořádek, a nebýt tvých článků, tak to snad ani nejde dohledat. ČSKB nijak veřejně nevystupuje. Svazová osvěta výrazně pokulhává a závody LIL/ČMP/a další dělají lidi, kteří svaz ani nepotřebují. Nebo ano? A potřebuje vlastně „svaz“ závody?

A co výchova talentů? Kdo je vybírá do „reprezentace“? Kolik je vlastně oddílů KB? Jen stále 11 v celé ČR, jak tvrdí „utajený“ web ČSKB? Kdo bude učit moje děti bruslit/závodit, když si vyberou kolečkové brusle? „Učitel“ na bladenight asi ne, zakládat oddíl já asi nebudu – navíc nejsem trenér, do Prahy, Benátek, Žďáru nebo do Opavy je daleko…

Přidal(a): Ludmila Krupkova 31. 7. 2011 Ne 11.33
[2] : : : reaguj : web

Honzo, děkuju za článek a za otevření problému. Jiná cesta, než veřejně diskutovat o věcech, které jsou potřeba udělat, které chybí, které se dělají dobře a které špatně, není. Sedím právě v Holandsku na tribuně krásného sportovního areálu v Heerde a dívám se na nejlepší závodníky z Evropy. Nejsme za nimi tak daleko, jak si možná někteří doma myslí. Jenže zatím je tenhle sport u nás založený na nadšení jednotlivců, nikoli na propracované organizaci. Můžeme vychovat v oddílech dobré jednotlivce, ale podle mého potřebujeme mnohem větší základnu. Zájemců je hodně – už nyní musíme v KSBM často zájemce odmítat, protože prostě nemáme kapacity nafukovací. Nejde to však zvládnout osamoceně, je potřeba sdružit všechny, které problém zajímá, pak stanovit plán, co je potřeba dělat pro rozvoj inline nejdříve (viz tvůj návrh registrací, výchova trenérů apod). Jen pokud bude sportovních bruslařů víc, pak se může podařit prosadit stavby nových drah apod. Bez toho je výchova talentů sice možná, ale časově i finančně velmi náročná. Díky rodičům (rozuměj sponzorům), se to alespoň částečně daří. Ale jak dlouho to lze takto dělat? Proto prosím všechny spolu s Honzou o zapojení se do diskuse, která nemá vést k boření, ale ke stavění základů. Bez společného postupu všech, které to zajímá, se z místa hneme jen těžko.

Přidal(a): Pavel Zajpt 3. 8. 2011 St 00.33 zapojuji se
[3] : : : reaguj :

Sdružit všechny = sejít se. Navrhuji schůzku těch co už kluby a mláděž vedou + těch co se k tomu chystají a mají o to opravdový zájem. Dáme hlavy dohromady a něco vymyslíme. Ideálně asi po sezóně.

Přidal(a): MichalPolan 5. 8. 2011 P 09.16 Informovanost
[4] : : : reaguj :

Pavlův návrh na setkání podporuju, jelikož to bude zřejmě nejlepší způsob, jak vůbec sehnat informace v potřebném množství, nebo aspoň cestu k informacím. Ać nejsem nejklidnější povahy, měl bych přesto zájem stát se taky trenérem, vznikne-li náš oddíl podle představ, ale už netuším, kde zjistit, co k tomu vůbec potřebuji. Na stránkách, věnujících se bruslení, zejména ze strany svazu, informace prakticky nejsou a to mnohé zájemce taky může odradit. Možná jen neumím hledat a info je tak skryté, že mě na první pohled neťukne do očí (což je samozřejmě rovněž chyba). To by asi mělo být i výstupem jednání – souhrn informací k registracím, trénování a dalším věcem ohledně bruslení tak, aby byly pohromadě dostupné. Pokud by pak s takovým informačním balíkem byla potřebná jakákoli pomoc při zpracování, rád se nabízím. MP

Přidal(a): Jiri Piskaty 7. 8. 2011 Ne 23.56 co vylepšit pro inline bruslení
[5] : : : reaguj :

Děcka bruslí v DDM Modřany odkud vznikl KSBM Praha. Máme bezva trenéry, jezdíme na desítky závodů ročně. O závodech (i těch prvních co jsme absolvovali jsme se dozvěděli vesměs na internetu).Tam jsem pátral i co to vlastně to rychlobruslení je.

Existují stránky speedskating.cz

Jak je možné, že v seznamu oddílů nejsou např aktivní oddíly : Inlinetalent Praha, SSCO Otrokovice , Inline Veselí?

Proč v kalendáři akcí nejsou všechny inline akce v ČR, případně v Evropě s kategorií důležitosti.

Proč zde nejsou tabulky rekordů dle jednotlivých tratí a kategorií závodníků?

V odkaze reprezentace je jen trenér ! Závodník z ČR Adam Adlt získal letos na MEJ stříbrnou medaili. To není ani reprezentant nebo jak tomu mám rozumět?

Na stránky mají přístup jen administrátoři a není diskusní fórum, pro zpětnou vazbu, důstojnou pro každou demokracii.

Cca 200 aktivních bruslařů registrovaných svazem , to je katastrofálně málo.

Co oddíly pořádají? a Jak ?

Běchovická korunka. Běchovický oddíl, 6 kol,mají spád. Archiv přehledných výsledků, silná konkurence . Inteligentní systém bodování, možnost vynechat jeden závod nebo jednou výsledkově propadnout. Finální závod tučněji bodově ohodnocen. Super. Pro propagaci bruslení a nábor nových bruslařů skvělá akce.

LIL pořádá soukromá firma Trikam sro. Oblíbené, organizačně kvalitní. Ale proč není někde v propozicích určen hlavní rozhodčí nebo ředitel? Závody jsou vždy na jiném konci republiky a pro nového účasníka je dobré mít kontakt pro reklamaci či radu. Bodování, které vyžaduje účast v každém závodě je demotivující. Kdo v dětských kategoriích vynechá závod v Ostravě, ztrátu nedožene.

Otrokovický inline pohár. Beze sporu organizačně nejlepší závod v ČR. Filozofie pořadatelů, kteří v účastnících cení stejně člověka jako závodníka je super. Pro nově příchozí velmi příjemné. Webové stránky s diskusním fórem pro zpětnou vazbu jsou v dnešní době nutností. Tabulka rekordů tratí – super.

Veselské závody. Naprosté překvapení v pozitivním smyslu, co všechno jde ve 2 lidech zvládnout. Silná konkurence pro OIP.Ale tady nelze mluvit o konkurenci, ale přebírání pozitivních nápadů pro radost všech bruslařů.

MČR v Hale . Novinka v našich krajích ,3 ročníky s vysokým standardem.

MČR na krátké dráze. Benátky. Silná konkurence. Dobré jsou dráhové rekordy. Vysokému standardu chybí diskusní fórum k webovým stránkám pro zpětnou vazbu.

Sprint cup. Benátky. Dobrý závod, osobně se děcka posledních 2 ročníků nezúčastnily pro z našeho hlediska nevhodný termín. Dle mého názoru by to mělo být zároveň MČR na 300m.

MČR na dlouhé dráze. Kdo byl Hlavní rozhodčí? Kdo ředitel? Že nebyla nikde informace jak areál najít ? Jak se tam dostat přes síť zákazů vjezdu. Proč termín kolidoval s MEJ a kadetů?

Závody pořádané inlajn.cz jsou zde dostatečně rozebírány a mají zpětnou vazbu.

Dalších závodů jsme se v ČR nestačili zúčastnit.

Jsem rád , že se jako zástupci oddílů a trenérů našich dětí sejdete.( Rádi se někteří rodiče taky zúčastníme). Držím palce pro připomínkování zejména kalendáře soutěží v ČR na příští sezónu

:-)
*
  Gravatar povolen.
Komentář *
Kliknutím vložíš:
Vlo� smajla :-) Vlo� smajla :-( Vlo� smajla ;-) Vlo� smajla :-D Vlo� smajla 8-O Vlo� smajla 8-) Vlo� smajla :-? Vlo� smajla :-x Vlo� smajla :-P Vlo� smajla :-|
Příspěvěk je formátován Texy! syntaxí. Není povoleno HTML, odkazy se převádějí automaticky. Pokud se komentář nezobrazí, neprošel bezpečnostní kontrolou a já jej musím schválit přes administraci. Nevkládej jej prosím znovu.