Home E-mail - nezapomeň zaměnit slovo zavináč za znak

Stanovy ČSKB nejsou demokratické

25. 11. 2011 P 21.08 [Speed]tisk

Pokud jste četli zveřejněné stanovy ČSKB, nebudou to pro vás nové informace. Přesto udělám malý souhrn, jak podle současných stanov funguje ČSKB uvnitř.

ČSKB zveřejnil stanovy až před 11 dny, i když jsme o zveřejnění žádali několik sezón.
Stanovy ĆSKB z registrované v roce 1998

ČSKB je zaregistrované občanské sdružení podle zákona č. 83/1990. Stanovy jsou základním dokumentem pro činnost každého občanského sdružení oddílů i svazů a dalších.

Podívejme se hlavně na podstatné záležitosti z pohledu oddílů rychlobruslení, které by se chtěly stát členem ČSKB. Nakloněným písmem budou zvýrazněny citace ze stanov ČSKB.

Činnosti má ČSKB jasně stanoveny a odpovídají sportovnímu svazu:

 • pomáhá svým členům vytvářet materiální ekonomické a organizační podmínky pro rozšiřování jejich činnosti
 • organizuje a řídí soutěže na úrovni ČR a na nižších úrovních, k tomu vydává sportovně technické řády a předpisy
 • podporuje rekreační sport organizováním jednoduchých bruslařských závodů
 • připravuje trenéry a rozhodčí v rámci své působnosti

Členy ČSKB mohou být sportovní oddíly, zájmové organizace nebo skupiny i jednotlivci, kteří provozují bruslení na kolečkových bruslích a mají zjevný zájem pomáhat jeho rozvoji a výkonnostnímu růstu bruslařů.

Členové mají ustanové povinnosti, které jsou samozřejmé jako třeba podílet se na rozvoji bruslení a podílet se na organizování svazových soutěží.

Práva členů jsou účast na soutěžích, informovanost o činnosti svazu, ale také právo:

 • na podíl finančních prostředků, které svaz obdrží ze společenských zdrojů
 • na podíl na demokratickém řízení svazu

Bruslařské oddíly tedy mohou být členy a bude jim pomáháno v rozvíjení jejich činnosti. Budou pro ně organizovány soutěže s rozhodčími a sportovní růst bude zabezpečen školenými trenéry. Současně mohou ovlivnit řízení svazu.

Skutečné fungování svazu se řídí také stanovami a jsou vytvářeny orgány.

 • Nejvyšším orgánem je valná hromada zástupců oddílů, která se schází alespoň 1× ročně nebo dle potřeby. V období mezi valnými hromadami řídí činnost svazu předsednictvo svazu.
 • Složení valné hromady a způsob volby delegátů oddílů určí předchozí valná hromada.
 • Mimořádnou valnou hromadu svolává předsednictvo na žádost alespoň jedné třetiny oddílů sdružených ve svazu nejpozději do jednoho měsíce od podání jejich žádosti.

Jinými slovy lze říci:

 • valná hromada nemá povinnost se pravidelně scházet (uvedené 1× ročně je dle pravidel logiky zbytečné s uvedením nebo dle potřeby)
 • účast na valné hromadě mají právo jen předem odsouhlasení delegáti oddílů, čímž se úplně ztrácí uvedené právo oddílů na demokratické řízení svazu.

Valná hromada má přidělené činnosti, z kterých je potřeba vyzdvihnout:

 • volí předsednictvo svazu a revizní komisi
 • schvaluje stanovy

Předsednictvo svazu zastupuje svaz ve vztahu k jiným organizacím a orgánům mezinárodních federací. Je oprávněno rozhodovat o všech věcech, které výslovně nepřísluší valné hromadě a dále jmenuje sekretáře svazu.

Na závěr kdo je oprávněn zastupovat ČSKB: Jeho jménem jedná předsednictvo svazu, které navenek zastupuje sekretář svazu nebo předseda svazu

Zastupování svazu je velmi důležité. Předseda má právo zastupovat, ale ve stanovách není uvedeno, zda je volen, jmenován nebo vůbec jakým způsobem se předseda předsedou stane. Druhá osoba, která má právo zastupovat svaz je sekretář, který je jmenován předsednictvem a nemusí být členem předsednictva. Vnitřní rozhodování má na starosti předsednictvo.

Podle webových stránek ČSKB je předsedou Petr Novák a sekretářem Jindřich Pařík. Předsednictvo svazu není uvedené. Zápisy z valných hromad a jednání předsednictva jsou dokumenty, které otevřené sportovní svazy také obvykle zveřejňují.

Stát se členem ČSKB je velmi problematické. Některé oddíly včetně Inlajn.Cz mají potvrzení, že jsou členy. Ovšem reálná situace tomu neodpovídá. Navíc účast na valné hromadě není zaručena pro všechny členy, proto ani členství není ještě zárukou, že bude oddíl mít práva jako ostatní členové.

Sdílejte článek kliknutím na ikonku oblíbené sociální sítě

0 komentářů | 914 přečtení

Diskuse

Komentáře k textu

Rss komentářů tohoto textu - Formulář pro nový komentář

K textu nebyl napsn dn koment.

*
  Gravatar povolen.
Komentář *
Kliknutím vložíš:
Vlo� smajla :-) Vlo� smajla :-( Vlo� smajla ;-) Vlo� smajla :-D Vlo� smajla 8-O Vlo� smajla 8-) Vlo� smajla :-? Vlo� smajla :-x Vlo� smajla :-P Vlo� smajla :-|
Příspěvěk je formátován Texy! syntaxí. Není povoleno HTML, odkazy se převádějí automaticky. Pokud se komentář nezobrazí, neprošel bezpečnostní kontrolou a já jej musím schválit přes administraci. Nevkládej jej prosím znovu.