Home E-mail - nezapomeň zaměnit slovo zavináč za znak

Sto dní po valné hromadě ČSKB

13. 6. 2012 St 12.37 [Speed, Fitness]tisk

Prvního června uplynulo už sto dní od valné hromady Českého svazu kolečkového rychlobruslení, kde bylo zvoleno nové předsednictvo. V článku zrekapitulujeme události těchto dní a zveřejníme odpovědi předsedy ČSKB Michala Hrazdíry na několik otázek.

Na valné hromadě bylo zvoleno nové předsednictvo ČSKB v následujícím složení:
Michal Hrazdíra – předseda ČSKB
Tomáš Platil – místopředseda ČSKB
Martin Máčel – člen předsednictva
Ing. Jaroslav Kania – člen předsednictva
Petr Lochman – člen předsednictva

V průběhu jara byly zveřejněny zápisy ze schůzí předsednictva konané v únorubřeznu

V únoru předsednictvo zvolilo předsedu a ustanovilo jednotlivé komise odpovědné za části agendy ČSKB. Byl upraven soutěžní řád pro mistrovské závody a zveřejněny termíny těchto závodů. V rozpočtu na letošní rok je očekávaná dotace 200 tisíc Kč od MŠMT a účetní uzávěrky z minulých let mají být zveřejněny do 60 dní.

V březnu bylo projednáno složení jednotlivých komisí, kdy komise nazvaná Komise sportovně-technická a rozhodcovská zůstala nerozhodnutá. Později v emailové korespondenci přišlo rozdělení na dvě komise:
Komise sportovně-technická: Tomáš Platil, Jan Hoidekr, Radek Urminský, Denis Krupka, Marcel Nemček
Komise rozhodcovsko-disciplinární: Tomáš Platil, Marcela Bradová, Martin Plecitý, Jindřich Pařík

Dále proběhlo jednání s Trikam s.r.o. ohledně Českého poháru a předseda dostal úkol zajistit dotace z MŠMT prostřednictvím ČUKB.

Do konce března nebyly spuštěny webové stránky a objevilo se jenom několik informací na facebookové stránce. Proběhlo MČR v hale, MČR na silnici a pár dní po stodenním jubileu i MČR v půlmaratonu v Táboře. Nejvíce informací bylo zveřejněno ohledně reprezentace.

Otázky a odpovědi

Poprosili jsme předsednictvo ČSKB o vyjádření, jak se daří naplňovat jednotlivé body volebního programu a několik dalších otázek. Odpověděl Michal Hrazdíra.

– Stabilizace ČSKB, včetně realizace registračního procesu členů a klubů

Tato otázka souvisí se změnou registračního a soutěžního řádu , jehož podobu připravujeme na podzim tohoto roku, …..důvody proč až na podzim :

  1. Neměnit něco v běhu těsně na začátku sezony, přineslo by pouze zmatek
  2. Snažit se získat pohled na současný a platný řád a z toho plynoucí chyby odstranit v nově připravovaných řádech…
  3. Původní záměr bývalého vedení ČSKB s novým registračním systémem nebyl zatím realizován nový registrační systém by měl být již součástí nových stránek ČSKB, které spustíme do čtrnácti dnů.

– Užší spolupráce s členskou základnou (konference, semináře)

Odpověď navazuje na předchozí bod. Taková setkání a konference mají smysl pouze v momentě, že je připraveno nebo zpracováno téma, které je možno projednat s plénem tedy s oddíly, připravujeme toto na podzim letošního roku právě k tématům uvedených v předchozím bodě.

– Rozvoj spolupráce s ČAUS a MŠMT

prostřednictvím propojení ČAUSu a ČSKB dochází k větší popularizaci na vysokých školách.

– Vytvoření metodiky pro výuku příznivců in-line bruslení a závodníků

Byl zpracován projekt na podporu této oblasti … požadováno cca 3,5 mil. Kč. Díky změnám na MŠMT se vše oddaluje, což nemůžeme ovlivnit.

– Vytvoření metodiky vzdělávání instruktorů, učitelů, trenérů a rozhodčích

Co se týká rozhodčích bude vzdělávání možné až po dopracování prvního bodu, instruktoři, učitelé a trenéři souvisí s předchozím bodem. Nicméně o proškolení rozhodčích uvažujeme už dříve než ne podzim.

– Zvýšení propagace in-line bruslení, aktivity vedoucí k budování nových tras a in-line areálů

Pro letošek se zatím povedlo do televize dostat šest cca 25minutových TV reportáží ze závodů ČP a MČR, čtyři reportáže do sportů v regionech, ve středu se na tiskovce v Ostravě krom svěťáku, bude prezentován areál bruslení v Ostravě, kde bude dráha vhodná pro pořádání ME, MS a pod.

– Publikační činnost (výuka, bezpečnost, trasy v ČR, …)

Toto je dlouhodobá věc, na které se bude pracovat ve spolupráci s regiony.

– Běžné transparentní řízení ČSKR a státní reprezentace

Vznikla nová pravidla nominace do reprezentace (reprezentační limity asi opustíme- budou pouze orientační, chceme ustavit systém nominačních závodů a sledovaných zahraničních závodů, které budou stěžejní pro nominaci jako takovou, chceme ustanovit funkci státního trenéra, který bude v sobě spojovat funkci trenérskou a manažerskou a bude komunikovat s trenéry jednotlivých reprezentantů popř. kandidátů reprezentace.

– Byla kritizována malá informovanost ve směru od ČSKB k bruslařům. Kdy budou funkční nové webové stránky? V zápisu ze schůze předsednictva byl uveden termín do konce března.

Původně měl nové stránky zdarma zařídit český svaz rychlobruslení, jelikož ale příprava vázla, rozhodlo předsednictvo o vytvoření samostatných stránek ČSKB, které jsou nyní v testovacím chodu a do čtrnácti dnů budou oficiálně spuštěny.

– V minulých letech i letos vidíme snižování počtu startujících na závodech v ČR. Znáte důvod a máte plán, jak tento trend zvrátit?

Pokud zvládneme kvalitně připravit předchozí body, je šance připravit se na příští sezonu a využít vlny obliby in-line bruslení ….

– Letos byla z MŠMT přidělena kolečkovému bruslení (ČUKB) dotace. Už je jasné její rozdělení mezi jednotlivé složky (inlinehokej, ČSKB, CILA, freestyle) a konkrétně v ČSKB využití přidělené části z této dotace?

Komunikace s vedením ČUKB je velmi rozpačitá, zatím nebyl předseda schopen ani nastínit poměr rozdělení dotace mezi subjekty ČUKB! Vyvoláme v nejbližších dnech schůzi ČUKB

– Stále nebylo zveřejněno účetnictví z minulých let. Neví se ani, zda vůbec bylo vedeno. Není lepší přiznat „nebude zveřejněno“ a pokusit o rekonstrukci financí z dostupných zdrojů, jako jsou výpisy z účtů a výkazy dotací? Asi nikdo nechce pitvat minulost, ale pracovat lépe lze jen, když se poučíme z chyb.Pojmenovat chyby by tedy měl být jeden z prvních úkolů.

Bohužel do dnešního dne nemáme, proto nemůžeme zveřejňovat, urgovali jsme a opět jen s příslibem, že obdržíme! Revize dle výpisu je možná, protože s účtem už disponuje nové předsednictvo, nicméně to je běh na dlouhou trať!

Co řící závěrem po 100 dnech práce?

ČSKB lze pochválit za pomocnou ruku při propagaci sportu v TV, i přesto, že došlo v reportážích k určitým nepřesnostem.

Přínosem bude určitě nový web, kterého se snad brzy dočkáme. Doufejme také, že také předsednictvo pohlídá, aby jiný web nevypadal jako oficiální ČSKB (speedskating.cz/inline, vlastník)

Z odpovědí vyvstávají i další otázky:

  1. Jaké jsou teze nového registračního řádu, který má být představen na podzim? Už teď by přece měla existovat nějaká osnova. Ve sportovně technické komisi tohle diskutováno nebylo.

    Podle zápisu jsou členy ČSKB oddíly, které nejsou jasně identifikovány. Bude v tomto jasno?

  2. Projekt zaslaný na MŠMT. Jsou součástí tohoto projektu oddíly? Neměly by o tomto projektu oddíly vědět a případně se k jeho obsahu vyjádřit před podáním?
  3. Nejasnosti kolem financí v minulých letech zůstávají a nevrhá to dobré světlo na současné předsednictvo.
Sdílejte článek kliknutím na ikonku oblíbené sociální sítě

0 komentářů | 1032 přečtení

Diskuse

Komentáře k textu

Rss komentářů tohoto textu - Formulář pro nový komentář

K textu nebyl napsn dn koment.

*
  Gravatar povolen.
Komentář *
Kliknutím vložíš:
Vlo� smajla :-) Vlo� smajla :-( Vlo� smajla ;-) Vlo� smajla :-D Vlo� smajla 8-O Vlo� smajla 8-) Vlo� smajla :-? Vlo� smajla :-x Vlo� smajla :-P Vlo� smajla :-|
Příspěvěk je formátován Texy! syntaxí. Není povoleno HTML, odkazy se převádějí automaticky. Pokud se komentář nezobrazí, neprošel bezpečnostní kontrolou a já jej musím schválit přes administraci. Nevkládej jej prosím znovu.