Home E-mail - nezapomeň zaměnit slovo zavináč za znak

Pravidla závodů v rychlobruslení

26. 7. 2010 Po 09.00 [Speed, Fitness]tisk

Podíváme se na pravidla rychlobruslení na kolečkách, jak je definují mezinárodní svazy FIRS-CIC, CERS-CEC, pravidla World Inline Cup a pravidla, kterými upravují závody na svém uzemí svazy USARS, DRIV a FFRS. Jde o dlouhé dokumenty, které definují vše okolo závodění od paramatrů tratě, přes chování závodníků při závodě až po přesné postupy práce rozhodčích. Důkladně pročteme pravidla ohledně společné jízdy žen a mužů.

Z předchozího článku o organizacích víme, že nejvyšším svazem v kolečkovém bruslení je FIRS, jehož komise CIC se věnuje rychlobruslení. Vyhlašuje pravidla platná pro sport a mistrovství světa. Z těchto pravidel se dále odvozují pravidla v jednotlivých georeginech a národních svazech. Každý svaz samozřejmě může upravit pravidla podle svých možností, ale pro závodníky je jasné, že na MS nebo ME se bude závodit podle pravidel CIC nebo CEC a tedy národní pravidla by neměla být v rozporu.

Pravidla CIC

Rozebereme pravidla CIC, jejichž aktuální verze je z roku 2009. Mají rozsah 49 stran a jsou rozdělené do čtyř oddílů plus dodatek o reklamacích výsledků.

První část pravidel se věnuje tomu, jak závod vypadá. Rozděluje závody na dráhové a silniční. Délka závodu se měří 30 cm od vnitřního okraje zatáček.

 • Dráhový závod je definován na oválu, který má dvě stejné roviny a dvě stejné zatáčky pří šířce dráhy 6 metrů. Mezinárodní závody a MS lze pořádat jen na 200m drahách. Přesné technické požadavky jsou definovány ještě v dalším části a na konci tohoto dokumentu.
 • Silniční závody jsou buď na okruhu o délce 400 – 1000 metrů (MS do 600 m) opět s šířkou 6 metrů. Dále může být open závod, který se nejede na okruhu – to je například Berlínský maraton, kde je start a cíl na jiných místech.
 • Závod se jede vždy na levou ruku proti směru hodinových ručiček.
 • Definují se oficiální vzdálenosti závodů od 200m do maratonu a různé typy závodů – time trial, eliminace, hromadný start, štafety a další.
 • Přesně vyjmenovávají postavení na startu jednotlivých závodů, ulité starty a penalizace. Start se opakuje, když dojde při hromadném startu k pádu více závodníků do 130 metrů od startovní čáry.
 • Zajímavá je definice maximální ztráty proti vítězovi v silničním závodě – 25 % času vítěze. Pomalejší závod nedokončují.
 • Pravidlo 18 (str. 11) obsahuje obecná pravidla pro závodníky. Nesmí být využito cizí pomoci. Při předjíždění nesmí být omezeni ostatní závodníci. V žádném případě není dovoleno tlačit ostatní nebo vmačkávat se před ně. Také je zakázáno nechat se táhnout nebo tlačit, nesmí se ostatním překážet a pomáhat. Připomenu, že, co není zakázáno, je povoleno, a proto kontakt mezi závodníky, který rozhodčí nevyhodnotí jako prohřešek je povolen.
 • Pamatuje se i na nesportovní chování, za které může být závodník penalizován.
 • Dále jsou pravidla ohledně oblečení, bruslí (4–6 koleček v jedné nebo dvou řadách s maximálním průměrem 110mm, brzdy jsou zakázány, délka brusle do 50 cm), startovních čísel a dopingu.

Druhá a třetí část popisují organizaci závodů. Strukturu závodů s nejvyšším závodem MS, dále šampionáty kontinentální a národní. Všechna mistrovství se konají jednou ročně a report z národních závodů musí posílat svazy na CIC. Další body pravidel se týkají převážně MS, evidence rekordů . Minimální věk pro účast na MS je 13 let.

Čtvrtá část je o rozhodčích. Týká se jmenování rozhodčích, školení rozhodčích, stupňů odbornosti až po definování počtu rozhodčích na závodě a jejich pravomocí. Docela zajímavé čtení pokud někdo plánuje pravidla prozkoumat dokonale. Řeší se i měření času stopkami.

Pravidla CEC

CEC pravidla mají také platnou verzi z roku 2009. Rozšiřují a doplňují CIC pravidla do Evropských podmínek s rozsahem 65 stran. Jsou členěny na části s podobným obsahem a přidané informace na konci jako vzory přihlášek, velikosti startovních čísel atd. Uvedu několik rozdílů platných pro Evropu z pohledu závodníků.

 • Závody jsou opět členěny na dráhu a silnici. Definice dráhy je ovšem podstatně volnější. Stejně platí dvě zatáčky a dvě roviny. Délka může být 125 – 400 metrů s šířkou alespoň 5 metrů. Pro venkovní závody se preferují 200 m dráhy. Klopení zatáček je povolené jen u drah 150 – 250 metrů. Silniční závody jsou povolené na okruhu 400 – 600 metrů, který od letošního roku musí mít šířku 8 metrů. Otevřené silniční závody mají definovaný maximální sklon 5% tedy žádné strmé stoupání a sjezdy.
 • Opět se jezdí proti směru hodinových ručiček.
 • Následuje definice délky tratí pro věkové kategorie na ME, startovní procedury, a další formality
 • Chování v závodě je rozšířeno o zvláštní formulaci o zákazu cizí pomoci v závodech do 20km. Co platí pro závody nad 20km, nevím. V bodu o „tlačení a tažení“ je přidaný zákaz „týmové hry“.

Pravidla WIC

WIC má svá pravidla týkající se organizace celého seriálu závodů ve světě. Jinak pro platí i pravidla CIC.
Vypíšu několik bodů, které mě zaujaly.

 • Závody WIC jsou děleny na dvě kategorie – Top Class a Class1. Pořádání Top Class závodu stojí pořadatele 20tisíc EUR a pro závodníky znamená dotaci 125 bodů pro vítěze. Pořádání C1 je za 5 tisíc EUR a vítez získává jenom 60 bodů do celkového hodnocení.
 • Závody stejné kategorie se nemohou konat v jeden víkend, ale mohou být kombinace TC a C1 ve dvou dnech po sobě.
 • Registrovaní závodníci do WIC přes World teams se nemohou účastnit jiných maratonů než WIC, s výjimkou povolených závodů od WIC na dotaz.
 • Registrovaní závodníci WIC mohou být od 16 let věku.
 • Dékla závodu by měla být minimálně 30 km a délka okruhu (pokud se jezdí okruh) kolem 4 km. Šířka dráhy má být alespoň 6 metrů s možnými užšími místy, ale ne v okolí startovní a cílové čáry.
 • Jsou dovoleny dlouhé sjezdy v případě nutnosti s instalovaným zpomalovacím kobercem.
 • Zajímavá jsou pravidla pro pohyb aut a motorek rozhodčích a novinářů během závodu na trati.
 • Definuje se oddělený start mužů a žen. Buď jsou ženy odstartovány 5 minut před muži nebo startují všichni ve stejný čas a ženy jsou seřazeny až za všemi muži. Na startu jsou odděleni registrovaní WIC závodníci od ostatních.
 • Prize money na Top Class závod jsou 20 tisíc EUR a 7 tisíc pro C1 (na konci dokumentu je uvedeno 10 tisíc pro C1).
 • Závodníci se při závodě nesmí tlačit, strkat, táhnout podobně jako v předchozích pravidlech. Při prohřešku jsou napomenuti a po 3 napomenutích (nemusí být v jednom závodu) se nemohou účastnit dalšího závodu WIC. Rozhodčí mohou napomenutí udělit i po závodě podle natočených záznamů.
 • Helmy jsou dovoleny do 30 cm délky, tj žádné časovkářské speciály.
 • Ženský závod – ženy nesmějí jet společně s muži. Pokud ženy dojedou muže, je muž povinen zařadit se za ženy. Muži nesmí nikdy být uprostřed skupiny žen a nesmí v žádném případě pomáhat ženám. Porušení znamená okamžité vyloučení ze závodu.
 • Bodování vítězů závodů je komplikované. Počítají se body ze 75% závodů a nejhorší výsledek z TC a C1 se škrtá. Body ze závodů za mořem (pohled z Evropy) jsou násobeny koeficientem 1,6. Body získavá v TC prvním 50 závodníků a C1 prvních 20.

Pravidla USARS

Pravidla svazu USA jsem vybral z důvodu, že nikdo asi nedokáže být ve vytváření pravidel pečlivější. Mají sice „jenom“ 57 stran, ale poloviční velikostí písma než pravidla uvedená výše. Zmíním jen několik zajímavostí

 • V ostatních pravidlech jsem nenalezl, jak má vypadat indoor dráha pro bruslení. Zde je přesný rozbor v pravidlech 210–220.
 • najdete v pravidlech i obrázky správně nasazené helmy, str. 19.
 • Velmi podrobná jsou pravidla o faulech závodníků při jízdě – 620 a kontaktu mezi nimi – 621, kde je přesně napsáno: Kontakt závodníků není bezpodmínečně faul, pokud nebrání v postupu jiného závodníka nebo závodníkům.

Pravidla DRIV – Německo

Už jen v rychlosti: 50 stran v podrobným popisem. Netroufnu na přesný překlad z němčiny jako z anglických pravidel uvedených výše. Opět řeší všechny náležitosti sportu, včetně jízdy mužů a žen, viz strana 36: Stejně jako ve WIC = diskvalifikace bez napomínání.

Pravidla FFRS – Francie

Francouzská pravidla vybírám zvláště kvůli závodu 24h le Mans. Francouzštinu neovládám, ale jednoznačně lze na stránkách FFRS nalézt pravidla CIC, CEC a národní CNC, které se odkazují do CIC pravidel. Závod 24h le Mans spolupořádá FFRS a rozhodčí v závodě jsou certifikováni a školeni tímto svazem. Nenalezl jsem přesnou zmínku o jízdě žen a mužů, ale drží se výkladu CIC potažmo WIC a nepovolují ji.

Pravidla ČSKB

U nás pravidla vydána nejsou. V roce 2007 se na seznamu mezinárodních rozhodčích CIC objevila Marcela Hrůzová, dnes Bradová. Odpověď na dotaz ohledně společné jízdy žen a mužů. „Co se tyče pravidel FIRS tak ta toto nezminuji. Při oficiálních zavodech FIRS se nesetkaji muzi a ženy spolu na startu. Je obvykle, že muži a ženy startují hromadně při maratonech pořadaných různými organizátory a Ti si pak vytvaruji specificka pravidla, které toto upravuji. Viz. napr. Pravidla WIC, BIC atd. Rozhodci FIRS na takových akcích obvykle respektují rozhodnutí organizátora o systemu startu a průbehu závodu pokud muži a ženy startují společně.“

Zmiňovaný BIC je pravděpodobně Bavorský inline pohár, který se řídí pravidly německého DRIV – viz Německo. Upřesnění BIC pravidel nezmiňuje chování v závodě. Zajímavé je bodové hodnocení jednotlivců, kde se počítá i dosažený čas vzhledem k vítězi a závodí se tedy o každou vteřinu i mimo čelo závodu.

Závěr

Pravidla jsem studoval na konci května, když jsme na Dnu na kolečkách dodatečně řešili nefér chování v závodě. V té době nás zajímalo, jak je řešena jízda v balíku a co už je mimo rámec pravidel. Dokonalost a komplexnost pravidel rychlobruslení na kolečkách mě překvapila (i když nemůže to být jinak bez jasných pravidel), protože v ČR takový dokument není a závodí všichni v hromadném startu.
Za necelé dva měsíce došlo k posunu, že jsme na jednom závodě ČMP vyzkoušeli oddělený start žen a mužů, o který se přihlásily samy závodnice, a hodnotily to velmi kladně. Není ve všech pravidlech zmíněna společná jízda, ale je tam vždy uvedeno, že závodník nesmí užít cizí pomoci ve formě tlačení či tažení a současně není zakázán kontakt závodníků. O tom, zda někdo porušuje pravidla rozhodují pouze rozhodčí nebo komise rozhodčích.

Start mužů a žen se vždy odděluje, pokud jde o prestižní výsledky. V Německu dělí registrované a ostatní fitness bruslaře, kdy u fitness se samozřejmě nehlídají pravidla tak přísně. Možná je to cesta, jak přitáhnout na naše závody bruslící veřejnost, když nebudou mít pocit, že jsou tam do počtu pro špičkové borce.

Na úplný závěr musím napsat osobní dojem z letošní účasti na 24h v le Mans, který s pravidly souvisí. Minulé dva ročníky jsem vynechal a velmi mne letos zklamalo, když jsem se dověděl, že ženský tým z Čech má už třetí rok problémy s rozhodčími ohledně společné jízdy s muži. O to více mne překvapilo, že lidé v jejich týmu brali jízdu s muži jako samozřejmost a s rozhodčími diskutovali. Lze namítnout, že jiné ženské týmy jezdily také s muži, ale ty zřejmě nebojovaly o přední příčky. Ve světě se jezdí odděleně, závodníky ani nenapadne jet společně. Holky potom měly ukřivděný pocit, že organizátoři nadržují francouzským týmům. Rozhodčí mají vždy poslední slovo, zda je vše podle pravidel a vždy hlídají závodní špičku místo znepříjemňování zábavy hobbíkům.

Sdílejte článek kliknutím na ikonku oblíbené sociální sítě

15 komentářů | 4770 přečtení

Diskuse

Komentáře k textu

Rss komentářů tohoto textu - Formulář pro nový komentář

Přidal(a): Náhodný čtenář 26. 7. 2010 Po 11.16
[1] : : : reaguj :

Výborné články, jen tak dále děkuji.

Přidal(a): jirka56 26. 7. 2010 Po 13.02 Zařazení do skupiny
[2] : : : reaguj :

Může se závodník připojit ke skupině, která jej předjíždí o kolo? Prý je to zakázáno.

Přidal(a): HonzaH 26. 7. 2010 Po 13.27
[3] : : : reaguj : web

[2] jirka56:
Podle CIC, CEC: Závodníci předjetí o kolo mohou být rozhodčími vyloučeni ze závodu. Pokud vyloučeni nejsou, dojíždí závod v plné délce. Více se o nich nehovoří.
Podle WIC: Závodníci nesmí bránit předjetí o kolo a musí se vždy zařadit za rychlejší závodníky. Nedodržení znamená diskvalifikaci.

Tedy zřejmě může jet se skupinou, která ho předjela o kolo, ale neměl by s nimi spolupracovat, jen se vézt na konci. Názor rozhodčích v daném závodě může být jiný.

Přidal(a): Martin Máčel 26. 7. 2010 Po 14.10
[4] : : : reaguj :

Ahoj Honzo, článek je výborný. Mám pouze upřesnění k závěru o letošní Le Mans. Jelikož jsem to byl já kdo byl předvolán k rozhočím a řešil jsem tento problém o žádné diskuzi nemůže být řeč. Byl jsem pouze rozhodčí(stejnou rozhodčí jako každý rok) „důrazně“ upozorněn, že toto chování se nebude tolerovat a příště přijde diskvalifikace. Já jsem pouze řekl aby se toto pravidlo dodržovalo u všech týmů.
Tento problém nastává každy rok v momentě, kdy náš tým předjede jakýkoliv tým francouzek a jde o „bednu“.Důkaz, že není stejný metr si pověsí Francouzi sami na veb:2377,2491 další jsou natočené kamerou České televize :-P

Přidal(a): Michal Holík 26. 7. 2010 Po 19.54 Výborný článek!
[5] : : : reaguj :

Supr Honzo! Muselo to dát práci tohle sepsat. Organizátorům na dálnici 12.6 bych chtel podekovat za oddeleny start zeny/muzi (+ zakazholky+kluci v baliku), z meho pohledu byl zavod zajimavejsi, snad poprve jsem mel moznost dojet s prvnima holkama. Rekl bych ze holky se asi cejtily pri startu bezpecneji. Jen bych jim (aspon na pulmaratonu) dal naskok 90 sekund aby se v klidu rozdelily, sjednotily,… nez je dojedou kluci.

Přidal(a): Iwo 29. 7. 2010 t 22.25
[6] : : : reaguj :

Tak jsem vcera nahodou videl na CT4 Sport reportaz z Le Mans a opravdu nemuzu rici vic nez-li: Mene ukrivdenosti vazeni, bylo to trapne! (eeee, oni nadrzuji Francouzum!) :-D

Přidal(a): irmis 31. 7. 2010 So 08.28
[7] : : : reaguj :

Jo, bych měla dotaz k tomu pořadu – ten 13 procentní sjezd – to jako pravdivý údaj?? Já že bych na sebe po dvou letech byla dodatečně zase hrdá, že jsem takový „sešup“ jela a nebrzdila....... Nevím, zdálo se mi to nereálné… Ale nevím, tak se ptám…

Přidal(a): JanaJir 31. 7. 2010 So 08.49 Identifikace
[8] : : : reaguj :

[7] irmis:. příspěvek jsem já… Se mi sem předvyplnilo špatné jméno… :-D Dotaz na sklon sjezdu platí… :-D

Přidal(a): Iwo 1. 8. 2010 Ne 02.37
[9] : : : reaguj :

[8] JanaJir: Na netu neni o sklonu ani tuk. Tak by me take zajimalo, kde tu informaci vzali. :-?

Přidal(a): Miroslav Radek Urminský 1. 8. 2010 Ne 22.59 Le Mans
[10] : : : reaguj :

ten sklon je 3% oni si tam jedničku přidaly v ČT4 13% je dost brutální
:-D

Přidal(a): JanaJir 2. 8. 2010 Po 07.47
[11] : : : reaguj :

[10] Miroslav Radek Urminský: :-D :-D jo, tak ty tři procenta se zdají být už trochu reálnější :-D Jen nevím, v čím zájmu je z toho dělat takové sjezdařské drama 8-O :-D :-D

Přidal(a): Rosťa Ledinský 4. 8. 2010 St 00.30
[12] : : : reaguj :

Původně jsem nechtěl zasahovat do diskuze, ale nedá mi to. Radku, sklon 3% znamená sklon 3 cm na 1 metru délky. To je na 100 metrech 3 metry. To tedy Dunlop určitě nemá, to musí uznat každý, kdo tam byl. Neměl jsem možnost to měřit jinak, než Garminem Forerunner 305. Uznávám, není to nejpřesnější metoda měření, ale vzhledem k tomu, že jsem to jel 31×, myslím, že se dá celkem slušně zprůměrovat. Tak tedy, co jsem zjistil (a berte to trošku s rezervou): Vrchol Dunlopu se mi průměrem ukazuje cca 79 metrů nad mořem a to na cca 0,97 km závodu. Nejnižší místo klesání pod Dunlopem je cca 63 metrů nad mořem a to na 1,110 km závodu. To je průměr na celém kopci (79–63)/(1110–970)=0,1143 = 11,43 %. Největší sklon byl ovšem až v druhé polovině klesání, tudíž soudím, že se k zmiňovaným třinácti procentům možná mohl přiblížit. Měření nadmořské výšky pomocí GPS je sice docela nepřesné, ale pro orientaci… Kluci, kdo měl taky GPS, co jste naměřili vy? Igore (tys ji tam loni taky měl), Michale (Nepáči), Jirko Máčele, Petro a další… :-) Co jste zjistili? :-)

Přidal(a): HonzaH 4. 8. 2010 St 00.56
[13] : : : reaguj :

[12] Rosťa Ledinský:
[11] JanaJir:
Nevim, jestli to cyklisti meri, ale uvadeji do kopce 3,5 % a dolu 2 %. Vcetne profilu a mapky k nalezeni na http://www.24heuresvelo.fr/…TRACK-31.htm

Přidal(a): JanaJir 4. 8. 2010 St 15.14
[14] : : : reaguj :

[12] Rosťa Ledinský: díky za měření, z tvých údajů mi to vychází na +- 6.5 procenta (mám tu tedy jen kalkulačku Windows a tam si tedy hrát s goniometrií je radost ;-) ale tak tomu už bych +- i věřila… (16 = sin6°30' * 140 plus minus)… Ke třinácti to ale pořád nedostaneme, řekla bych, že Francouzi ty 2 stupně měří průměrem i s následnou mírně klesající částí.. Ale to už je jen dohad…

Přidal(a): JanaJir 4. 8. 2010 St 15.26
[15] : : : reaguj :

a mně se pletou stupně a procenta 8-O :-D :-D beru zpět

*
  Gravatar povolen.
Komentář *
Kliknutím vložíš:
Vlo� smajla :-) Vlo� smajla :-( Vlo� smajla ;-) Vlo� smajla :-D Vlo� smajla 8-O Vlo� smajla 8-) Vlo� smajla :-? Vlo� smajla :-x Vlo� smajla :-P Vlo� smajla :-|
Příspěvěk je formátován Texy! syntaxí. Není povoleno HTML, odkazy se převádějí automaticky. Pokud se komentář nezobrazí, neprošel bezpečnostní kontrolou a já jej musím schválit přes administraci. Nevkládej jej prosím znovu.